Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
Sortering

Oversikt over alle spørsmål

 • Svar på spm. 134 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. Gratis uketime med kulturskoletilbud - proveny ved reversering
 • Svar på spm. 133 fra Finanskomiteen/Venstre fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. næringsfradrag for alle selvstendig næringsdrivende
 • Svar på spm. 132 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. Gratis uketime med kulturskoletilbud - proveny ved reversering
 • Svar på spm. 131 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. Gjennomgang av grunnstipendordningen
 • Svar på spm. 130 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. innføring av generell bevæpning av politi
 • Svar på spm. 129 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. kostnad for plass i fengsel med lav sikkerhet og plass i asylmottak
 • Svar på spm. 127 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. tiltak mot ufrivillig deltid
 • Svar på spm. 126 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. Statsbygg
 • Svar på spm. 125 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. containertransport på bane og båt
 • Svar på spm. 124 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. lønnstilskudd ved ansettelse av mottakere av arbeidsavklaringspenger
 • Svar på spm. 123 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. lik godtgjørelse mellom fagkyndige i domstolene og i fylkesnemndene
 • Svar på spm. 122 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. statlig bidrag til kommunale krisesentre
 • Svar på spm. 121 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. Nedskriving av studielån for menn med omsorgsutdanning
 • Svar på spm. 120 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. fritak for arbeidsgiverperiode ved svangerskapsrelatert sykefravær
 • Svar på spm. 119 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. nasjonal institusjon for menneskerettigheter
 • Svar på spm. 118 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. opprettelse av felles landinfo i utlendingsforvaltningen
 • Svar på spm. 117 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. Forsvarets nybygg og nyanlegg
 • Svar på spm. 116 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. Klimakvotekjøp
 • Svar på spm. 115 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. traineeplasser
 • Svar på spm. 114 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. vrakpantordning for båter, campingvogner mv.
 • Svar på spm. 113 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013

  Vedr. eksportstøtte til Jarlsberg

 • Svar på spm. 112 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. Investinor og mulige investeringer i skogindustri
 • Svar på spm. 111 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. Investinors investeringskapital
 • Svar på spm. 110 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Ressurskrevende brukere
 • Svar på spm. 110 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. nettolønnsordningen for sjøfolk
 • Svar på spm. 109 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. Landsdekkende Innovasjonslåneordningen
 • Svar på spm. 109 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Gratis frukt og grønt - proveny ved innføring i grunnskolen
 • Svar på spm. 108 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. adopsjonsstøtten
 • Svar på spm. 108 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. utdanning av geriatere
 • Svar på spm. 107 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013

  Vedr. kvoteflyktninger

 • Svar på spm. 107 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 28. mai 2013
  Vedr. Fossumkollektivet og Tyrilistiftelsen
 • Svar på spm. 107 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. samhandlingsreformen og behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser
 • Svar på spm. 106 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. arbeidsgiveravgiftsplikt organisasjoner
 • Svar på spm. 106 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. mai 2013
  Vedr. Dekningsgrad av leger på sykehjem, provenyeffekt av full dekning
 • Svar på spm. 106 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013

  Vedr. Behov for omsorgsbolig- og sykehjemsplasser.

 • Svar på spm. 105 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. mai 2013
  Vedr. Øke egenandelstak 1 med 700 kroner for personer med inntekt over 500 000 kroner årlig
 • Svar på spm. 105 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner
 • Svar på spm. 105 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. adopsjonsstøtten
 • Svar på spm. 104 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. mai 2013
  Vedr. Øke egenandelstak 1 med 200 kroner
 • Svar på spm. 104 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. antall barn som venter på fosterhjemplassering
 • Svar på spm. 104 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. øke maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
 • Svar på spm. 103 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. mai 2013
  Vedr. Redusere apotekavanse med 1 prosentpoeng
 • Svar på spm. 103 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 07. mai 2013
  Vedr. Studentboliger i pressområdene
 • Svar på spm. 103 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Lånekasseeffekter av studieplasser innenfor lærerutdanning og ingeniørfag
 • Svar på spm. 102 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 7. mai 2013
  Vedr. økt antall plasser på "Raskere tilbake"
 • Svar på spm. 102 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. mai 2013
  Vedr. Utvide gratis helsehjelp fra 16 til 18 år
 • Svar på spm. 101 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. funksjonsassistent som permanent, rettighetsbasert ordning
 • Svar på spm. 101 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 07. mai 2013
  Vedr. Tilbud om behandling til rusavhengige innen 30 dager
 • Svar på spm. 101 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Rygge flystasjon
 • Svar på spm. 100 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013

  Vedr. Luftforsvaret

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »