Statsbudsjettet 2017 legges frem torsdag 06. oktober kl. 10:00

Revidert budsjett 2016

– Med revidert nasjonalbudsjett forsterker vi innsatsen ytterligere for arbeid, aktivitet og omstilling. Lavere oljepris har gitt redusert aktivitet i petroleumsrelaterte næringer. Det har ført til store regionale forskjeller i den økonomiske utviklingen, sier finansminister Siv Jensen.

 

Avtale mellom H, Frp, Krf og V: Enighet om Revidert nasjonalbudsjett 2016

Varsling på e-post

Varsling på e-postTrenger du enkel tilgang til budsjettdokumentene? Det kan du få hvis du legger inn din e-postadresse . Vi sender liste med lenker til budsjettdokumentene, som du kan laste ned i PDF straks de er tilgjengelige.

Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017Legges frem 6. oktober kl. 10.00

Pressemeldinger

Regjeringen forsterker innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling

– Utviklingen i norsk økonomi er todelt. Tilbakeslaget i oljenæringen rammer særlig Sør- og Vestlandet. Regjeringen foreslår nye, målrettede tiltak for å bidra til at det skapes flere jobber i særlig utsatte områder, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2016

Regjeringa foreslår meirverdiavgiftsfritak ved utdeling av matvarer til velgjerande føremål. Vidare vil regjeringa tilpasse skatteavgrensingsregelen til trinnskatten. Regjeringa varslar innføring av ei ordning med utsett formuesskatt i samband med budsjettet for 2017.

Utsett formuesskatt ved underskot

I samband med budsjettet for 2017 vil Regjeringen foreslå ei midlertidig og avgrensa ordning med utsett formuesskatt for eigarar av verksemder som går med rekneskapsmessig underskot.

Svarbrev til Stortinget

Svarbrev til StortingetFinansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her

Revidert budsjett på 1-2-3

Revidert budsjett på 1-2-3Her er en kortfattet oppsummering av forslagene i revidert budsjett for 2016

Tallene bak figurene

Tallene bak figureneHer finner du tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2016