Statsbudsjettet 2003

Finansminister Per-Kristian Foss la frem statsbudsjettet i Stortinget torsdag 3. oktober kl. 10.00. Les finanstalen her

Spørsmål og svar

Hva er anslaget for arbeidsledigheten?

Arbeidsledigheten, målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) økte fra 3,2 prosent i 1999 til 3,6 prosent som gjennomsnitt for 2001. Etter en oppgang gjennom fjoråret har AKU-ledigheten vært stabil på 3¾ prosent av arbeidsstyrken hittil... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.