Statsbudsjettet 2003

Finansminister Per-Kristian Foss la frem statsbudsjettet i Stortinget torsdag 3. oktober kl. 10.00. Les finanstalen her

Spørsmål og svar

Hva er utsiktene for lønnsveksten fremover?

Årslønnsveksten fra 2001 til 2002 anslås nå til 5½ prosent, som er noe høyere enn i Revidert nasjonalbudsjett 2002. Lønnsveksten har vært særlig sterk i sektorer skjermet fra internasjonal konkurranse. For kommuneansatte og ansatte i helseforetakene ligger det... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.