Regelendringer fra 1. januar 2004

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2004 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og ”andre områder”.

Spørsmål og svar

Hva innebærer forslaget om å innføre merverdiavgift med 6 prosent for persontransporten, og vil det gi økte billettpriser?

Persontransporten er i dag unntatt fra merverdiavgiftssystemet. Unntaket fra merverdiavgiftsplikten for persontransporttjenester fører til en rekke avgrensingsproblemer og konkurransevridninger. Derfor foreslår Regjeringen at det innføres merverdiavgiftsplikt... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her er en kort introduksjon til statsbudsjettet for deg som er opptatt av spesielle tema. Departementene har listet opp en del sentrale stikkord, og ved å klikke på første bokstav i det ordet du leter etter kan du se om det er med.