Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innovasjon Norge

Regjeringen foreslår å bevilge 1 475,7 millioner kroner til Innovasjon Norge. Samtidig videreføres lånerammene. De foreslåtte bevilgningene til Innovasjon Norge for 2012 omfatter:

  • 257 millioner kroner er øremerket til tilskudd til pilot- og demonstrasjonsanlegg innenfor miljøteknologi
  • 233,2 millioner kroner i tilskudd, etablererstipend, utvikling av nærskipsfartsflåten, miljøtiltak i maritime næringer og tapsavsetninger til innovasjonslån og landsdekkende garantier
  • 311 millioner kroner til bedriftsutvikling og administrasjon
  • 128,7 millioner kroner til nettverks- og programvirksomheten
  • 252 millioner kroner til markedsføring av Norge og reiselivsformål
  • 285 millioner kroner til forsknings- og utviklingskontrakter
  • 5 millioner kroner til tilskudd til innkjøpskonsortier for kjøp av kraft

 

Garanti- og utlånsrammene som foreslås for 2012, er:

  • 500 millioner kroner til innovasjonslåneordningen
  • 2,5 milliarder kroner til lavrisikolåneordningen
  • 40 millioner kroner til landsdekkende garantiordning

Les mer i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.