Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
Sortering

Oversikt over alle spørsmål

 • Svar på spm. 262 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 30. oktober 2013
  Vedr. likebehandling av statspensjonister
 • Svar på spm. 261 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 29. okt 2013
  Vedr. reduksjon i avgiftene på øl styrke 3,7 til 4,7 vol.pst. med hhv. 5, 10 eller 15 pst.
 • Svar på spm. 260 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 29. okt 2013

  Vedr. minstefradrag for næringsdrivende

 • Svar på spm. 259 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 29. okt 2013

  Den kommunale skattøren

 • Svar på spm. 258 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 28. okt 2013

  Vedr. investeringskapital i Investinor

 • Svar på spm. 257 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 28. okt 2013
  Vedr. Øke lærlingtilskuddet med hhv 5.000, 10.000 og 15.000 kroner
 • Svar på spm. 256 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 28. okt 2013
  Vedr. Utvide forsøksordningen med gratis deltidsplasser i SFO
 • Svar på spm. 255 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 23. okt 2013
  Vedr. prosentvise kutt i driftsbudsjetter unntatt lønnskostnader
 • Svar på spm. 254 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 23. okt 2013

  Økt gebyrer til våpen

 • Svar på spm. 253 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 23. okt 2013
  Vedr. å opprettholde skatteklasse 2 for ektepar
 • Svar på spm. 252 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013

  Vedr. kostnader til administrasjon av arveavgiften

 • Svar på spm. 251 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. Statens kvotekjøp

 • Svar på spm. 250 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Kommunal selskapsskatt

 • Svar på spm. 249 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. Nasjonal minstenorm for sosialhjelp

 • Svar på spm. 248 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. statlige lånegarantier på kommunale lån

 • Svar på spm. 247 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. innlemming av Kristiansand kommune i storbytilskuddet
 • Svar på spm. 246 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. kostnader til 20-minutters avganger på riksvegferjesamband
 • Svar på spm. 245 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. kostnader for å ta igjen vedlikeholdsetterslep på jernbane, riks- og fylkesveger.
 • Svar på spm. 244 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Gratis læremidler i videregående skole – avvikle og gjeninnføre behovsprøvd stipend
 • Svar på spm. 243 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. studiestøtte til førsteåret av bachelor i land der det i dag ikke gis
 • Svar på spm. 242 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. doble inntektsgrensen for studiestøtte
 • Svar på spm. 241 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. økt stipendandel per 1 000 kroner og per prosentpoeng
 • Svar på spm. 240 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. lik stipendandel for bachelor-, master- og delgradsutdanning i utlandet
 • Svar på spm. 239 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. gradert sykestipend
 • Svar på spm. 238 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. 12 mnd. sykestipendperiode
 • Svar på spm. 237 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. fjerne formuesgrensen for studiestøtte
 • Svar på spm. 236 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. 2000 og 2500 nye studentboliger
 • Svar på spm. 235 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. øke studiestøtten tilsvarende 1,5 G per år
 • Svar på spm. 234 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. pris- og lønnsjustering av studiestøtten
 • Svar på spm. 233 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. 10, 20 og 50 nærings-ph.d. fra høsten 2014
 • Svar på spm. 232 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. 25, 50 og 100 flere post-doc.stillinger fra høsten 2014
 • Svar på spm. 231 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. 500 nye stipendiatstillinger fra høsten 2014
 • Svar på spm. 230 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. økning i søknadsmassen til høyere utdanning høsten 2014
 • Svar på spm. 229 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. oktober 2013
  Vedr. opprette 1 000 nye studieplasser i høyere utdanning
 • Svar på spm. 228 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. Øke offentlig finansiering av privatskoler/friskoler til 90 pst.

 • Svar på spm. 227 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Gratis leksehjelp fra 2010 – proveny ved avvikling
 • Svar på spm. 226 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Innføring av en time gratis SFO
 • Svar på spm. 225 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Innføring av kvalifisert leksehjelp som en del av skoledagen
 • Svar på spm. 224 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Innføring av obligatorisk 2. fremmedspråk fra 5. trinn
 • Svar på spm. 223 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Innføring av tre nye uketimer i basisfag
 • Svar på spm. 222 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Ekstra uketime for 1.-7. trinn i 2010 – proveny ved avvikling
 • Svar på spm. 221 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Timetallsutvidelse i grunnskolen i 2009 – proveny ved avvikling
 • Svar på spm. 220 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Frukt og grønt i grunnskolen – proveny ved avvikling
 • Svar på spm. 219 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. endret finansieringskategori for barnevernspedagogutdanningen

 • Svar på spm. 218 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen uten undervisningskompetanse
 • Svar på spm. 217 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Etterutdanning av lærere – proveny ved å antall og statlig delfinansiering
 • Svar på spm. 216 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Videreutdanning av lærere – proveny ved å øke statlig delfinansiering
 • Svar på spm. 215 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Differensiert oppholdsbetaling SFO – innføring av nasjonal ordning
 • Svar på spm. 214 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Differensiert oppholdsbetaling barnehage – innføring av nasjonal ordning
 • Svar på spm. 213 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Likebehandling av private og kommunale barnehager – proveny ved økning
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »