Statsbudsjettet 2015

– I budsjettet for 2015 løser vi viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. Regjeringen legger til rette for fortsatt vekst i norsk økonomi, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser. Vi styrker de viktigste velferdsområdene, og vi gjør offentlig sektor mer effektiv, sier finansminister Siv Jensen.

19. desember: Statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget. Skatte- og avgiftstabellene samt provenyvirkningene av budsjettet er oppdatert med vedtakene. For alle andre endringer, se Stortingets oppsummering av endringene fra budsjettforslaget til Regjeringen.

Pressemeldinger

Et budsjett for effektiv ressursbruk, høyere produktivitet og en bedre hverdag
– Omslaget i etterspørselen fra oljenæringen vil stille vår evne til omstilling på prøve. Norsk økonomi må være best mulig forberedt. Vi må styrke vekstevnen i økonomien og legge til rette for at veksten i produktiviteten igjen kan gå opp, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2015
- Med forslagene Regjeringen nå legger fram, blir de samlede skatte- og avgiftslettelsene siden vi overtok på over 15 milliarder kroner. Dette er en markant endring av skattepolitikken som fremmer vekst og velferd, sier finansminister Siv Jensen.

Store lettelser i bilavgiftene
Regjeringen foreslår lettelser i bilavgiftene på 1,35 milliarder kroner på årsbasis. Blant annet blir omregistreringsavgiften kraftig redusert, og vektårsavgiften for tyngre kjøretøy blir mer enn halvert.

Statsbudsjettet A til Å

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her.

Provenyendringer

Anslåtte provenyvirkninger av det vedtatte skatte- og avgiftsopplegget for 2015.

Skattesatser 2015

Vedtatte skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2014 og 2015.

Avgiftssatser 2015

Vedtatte avgiftssatser for 2014 og 2015.

Fordelingsprofil

Profil på vedtatte skatteopplegg.

Statsbudsjettet på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2015.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2015 (i Excel- og Html-format).

Fylkesoversikt

Få oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet for ditt fylke.

Video fra budsjettdagen

Se finansministerens hektiske start på budsjettdagen.