Statsbudsjettet 2015

– I budsjettet for 2015 løser vi viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. Budsjettet har en tydelig profil. Regjeringen legger til rette for fortsatt vekst i norsk økonomi, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser. Vi styrker de viktigste velferdsområdene, og vi gjør offentlig sektor mer effektiv, sier finansminister Siv Jensen.

Pressemeldinger

Et budsjett for effektiv ressursbruk, høyere produktivitet og en bedre hverdag
– Omslaget i etterspørselen fra oljenæringen vil stille vår evne til omstilling på prøve. Norsk økonomi må være best mulig forberedt. Vi må styrke vekstevnen i økonomien og legge til rette for at veksten i produktiviteten igjen kan gå opp, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2015
- Med forslagene Regjeringen nå legger fram, blir de samlede skatte- og avgiftslettelsene siden vi overtok på over 15 milliarder kroner. Dette er en markant endring av skattepolitikken som fremmer vekst og velferd, sier finansminister Siv Jensen.

Store lettelser i bilavgiftene
Regjeringen foreslår lettelser i bilavgiftene på 1,35 milliarder kroner på årsbasis. Blant annet blir omregistreringsavgiften kraftig redusert, og vektårsavgiften for tyngre kjøretøy blir mer enn halvert.

Statsbudsjettet A til Å

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her.

Statsbudsjettet på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2015

Skattesatser 2015

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2014 og i forslag for 2015

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2015 (i Excel- og Html-format)

Fylkesoversikt

Få oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet for ditt fylke.

Avgiftssatser 2015

Avgiftssatser i 2014 og foreslåtte satser for 2015

Fordelingsvirkning

Fordelingsvirkning av skattesatsene

Avgiftsfri import

Regjeringen foreslår å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner.

Video fra budsjettdagen

Se finansministerens hektiske start på budsjettdagen