Statsbudsjettet 2015

– I budsjettet for 2015 løser vi viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. Budsjettet har en tydelig profil. Regjeringen legger til rette for fortsatt vekst i norsk økonomi, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser. Vi styrker de viktigste velferdsområdene, og vi gjør offentlig sektor mer effektiv, sier finansminister Siv Jensen.

Oppdatert: Enighet om budsjettavtale for 2015. Se omtale av endringer.

Pressemeldinger

Et budsjett for effektiv ressursbruk, høyere produktivitet og en bedre hverdag
– Omslaget i etterspørselen fra oljenæringen vil stille vår evne til omstilling på prøve. Norsk økonomi må være best mulig forberedt. Vi må styrke vekstevnen i økonomien og legge til rette for at veksten i produktiviteten igjen kan gå opp, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2015
- Med forslagene Regjeringen nå legger fram, blir de samlede skatte- og avgiftslettelsene siden vi overtok på over 15 milliarder kroner. Dette er en markant endring av skattepolitikken som fremmer vekst og velferd, sier finansminister Siv Jensen.

Store lettelser i bilavgiftene
Regjeringen foreslår lettelser i bilavgiftene på 1,35 milliarder kroner på årsbasis. Blant annet blir omregistreringsavgiften kraftig redusert, og vektårsavgiften for tyngre kjøretøy blir mer enn halvert.

Statsbudsjettet A til Å

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her.

Statsbudsjettet på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2015

Skattesatser 2015

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2014 og i forslag for 2015

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2015 (i Excel- og Html-format)

Fylkesoversikt

Få oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet for ditt fylke.

Avgiftssatser 2015

Avgiftssatser i 2014 og foreslåtte satser for 2015

Fordelingsvirkning

Fordelingsvirkning av skattesatsene

Avgiftsfri import

Regjeringen foreslår å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner.

Video fra budsjettdagen

Se finansministerens hektiske start på budsjettdagen