Avgiftssatser 2016

Vedtatte avgiftssatser i 2015 og 2016.

Avgiftskategori

2015-regler

Vedtatt 2016

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien1 

     

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats1

8

10

2

       

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

     

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

7,13

7,31

2,5

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

4,64

4,76

2,6

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

   

a) 0,0 – 0,7 vol.pst

-

   

b) 0,7 – 2,7 vol.pst

3,19

3,27

2,5

c) 2,7 – 3,7 vol.pst

11,99

12,29

2,5

d) 3,7 – 4,7 vol.pst

20,77

21,29

2,5

       

Avgift på tobakkvarer

     

Sigarer, kr/100 gram

244

250

2,5

Sigaretter, kr/100 stk

244

250

2,5

Røyketobakk, kr/100 gram

244

250

2,5

Snus, kr/100 gram

99

101

2,0

Skrå, kr/100 gram

99

101

2,0

Sigarettpapir, kr/100 stk

3,73

3,82

2,4

       

Engangsavgift på kjøretøy

     

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a,2

     

Egenvekt, kr/kg

     

Første 150 kg

39,10

0

-100

neste 1 000 kg

39,10

38,08

-2,6

neste 250 kg

85,25

83,01

-2,6

neste 100 kg

170,52

166,04

-2,6

Resten

198,31

193,11

-2,6

Motoreffekt, kr/kW

     

første 70 kW

0

0

 

neste 30 kW

245,04

125,59

-48,7

neste 40 kW

709,60

363,67

-48,8

Resten

1 756,12

900,01

-48,7

NOX-utslipp, kr per mg/km

47,11

57,95

23,0

CO2-utslipp, kr per g/km,3

     

første 95 g/km (105 g/km i 2015)

0

0

 

neste 15 g/km

795,36

896,76

 

neste 30 g/km (40 g/km i 2015)

801,49

903,68

 

neste 70 g/km

1 868,43

2 106,65

 

Resten

2 999,70

3 382,16

 

fradrag for utslipp under 95 g/km (105 g/km i 2015), gjelder ned til 40 g/km (50 g/km i 2015) og kun for kjøretøy med utslipp under 95 g/km (105 g/km i 2015)

896,41

918,82

 

fradrag for utslipp under 40 g/km (50 g/km i 2015), gjelder kun kjøretøy med utslipp under 40 g/km (50 g/km i 2015)

1 054,66

1 081,03

 

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,4

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

motoreffekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift5

30

50

20

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

Varierer

Varierer

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c,6

     

pst. av personbilavgift t

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

     

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,

     

stykkavgift, kr

7 895

8 092

2,5

Motoreffektavgift, kr/kW

     

første 11 kW

0

0

-

Resten

250,00

256,25

2,5

Slagvolumavgift, kr/cm3

     

første 125 cm3

0

0

-

neste 775 cm3

32,14

32,94

2,5

Resten

70,48

72,24

2,5

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 100 kg

13,19

13,52

2,5

neste 100 kg

26,38

27,04

2,5

Resten

52,74

54,06

2,5

Motoreffekt, kr/kW

     

første 20 kW

21,19

21,72

2,5

neste 20 kW

42,37

43,43

2,5

resten

84,72

86,84

2,5

Slagvolum, kr/cm3

     

første 200 cm3

2,32

2,38

2,6

neste 200 cm3

4,64

4,76

2,6

Resten

9,27

9,50

2,5

Drosje. Avgiftsgruppe h,7

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

motoreffekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

Varierer

Varierer

-

Minibusser. Avgiftsgruppe j,8

     

pst. av personbilavgift

40

40

-

       

Årsavgift, kr/år 

     

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

3 060

3 135

2,5

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 565

3 655

2,5

Motorsykler

1 875

1 920

2,4

Traktorer, mopeder mv.

435

445

2,3

       

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

2,5

       

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

2,5

       

Veibruksavgift på drivstoff

     

Bensin, kr/liter9

4,87

4,99

2,5

Autodiesel, kr/liter10

3,36

3,44

2,4

Bioetanol som omfattes av omsetningskravet, kr/liter

4,87

4,99

2,5

Biodiesel som omfattes av omsetningskravet, kr/liter

3,36

3,44

2,4

Naturgass, kr/Sm3

-

5,95

-

LPG, kr/kg11

-

6,91

-

       

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

     

Generell sats

14,15

16,00

13,1

Redusert sats

0,45

0,48

6,7

       

Grunnavgift på mineralolje mv.

     

Mineralolje, kr/liter

1,590

1,630

2,5

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av farge-stoffer og pigmenter, kr/liter

0,126

0,147

16,7

       

Avgift på smøreolje, kr/liter

1,98

2,13

7,6

       

CO2-avgift

     

Petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm3

1,00

1,02

2,0

Mineralolje generell sats, kr/liter

0,90

0,92

2,2

Mineralolje ilagt veibruksavgift, kr/liter

1,09

1,12

2,8

Mineralolje til innenriks luftfart, kr/liter

1,05

1,08

2,9

Mineralolje til treforedlings-, sildemel- og

fiskemelindustrien, kr/liter

0,31

0,31

-

Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann, kr/liter

0,27

0,28

3,7

Bensin, kr/liter

0,95

0,97

2,1

Naturgass, kr/Sm3

0,82

0,84

2,4

LPG, kr/kg

1,23

1,26

2,4

Redusert sats for naturgass, kr/Sm3

0,05

0,057

14,0

       

Svovelavgift, kr/liter

0,081

0,133

64,2

       

Avgift på utslipp av NOx, kr/kg

19,19

21,17

10,3

       

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

68,05

69,75

2,5

       

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

354

383

8,2

       

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

19,31

19,79

2,5

       

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

     

Ferdigvare, kr/liter

3,19

3,27

2,5

Konsentrat (sirup), kr/liter

19,43

19,92

2,5

Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter

3,19

1,64

-48,6

Konsentrat av sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter

19,43

9,96

-48,7

       

Sukkeravgift, kr/kg

7,47

7,66

2,5

       

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

     

Grunnavgift, engangsemballasje

1,12

1,15

2,7

Miljøavgift

     

a) Glass og metall

5,45

5,59

2,6

b) Plast

3,29

3,37

2,4

c) Kartong og papp

1,35

1,38

2,2

       

Flypassasjeravgift, kr/passasjer12

-

80

-

       

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

 1) Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentenheter.
 2) Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
 3) Det oppgis ikke prosentvis endring for CO2-komponenten ettersom det er endring i både innslagspunkter og satser i 2016.
 4) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, og nest høyeste trinn er på 25 pst. av avgiften for personbiler.
 5) Endring i prosentandel av personbilavgift er oppgitt i prosentenheter.
 6) Gruppe c: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.
 7) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. De to høyeste trinnene i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe h
 8) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX-komponent.
 9) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
10) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
11) Innføres fra 1. juli 2016.
12) Planlagt innført fra 1. april 2016.

Kilde: Finansdepartementet.

Oppdatert etter Stortingets vedtak 14. desember 2015.