Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
Sortering

Oversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 1030 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kirken, omstillingsmidler
 • Svar på spørsmål 1029 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kirkevalg
 • Svar på spørsmål 1028 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Rentekompensasjon kirker
 • Svar på spørsmål 1027 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Bevilgninger til Kirken og andre trossamfunn mv., realvekst
 • Svar på spørsmål 1026 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Endringer i bevilgninger til kirker og trossamfunn mv.,
 • Svar på spørsmål 1025 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Lønnsutgifter til kirkeansatte som motsetter seg virksomhetsoverføring
 • Svar på spørsmål 1024 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kirken, anslag for pris- og lønnsvekst
 • Svar på spørsmål 1023 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kirkens driftsutgifter sammenlignet med 2016
 • Svar på spørsmål 1022 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kirkens egenkapital sammenlignet med driftsutgiftene
 • Svar på spørsmål 1021 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kirkens behov for egenkapital
 • Svar på spørsmål 1020 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Isgående forskningsfartøy
 • Svar på spørsmål 1019 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Egenbetaling ved offentlige fagskoler
 • Svar på spørsmål 1018 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016

  Antall kvalifiserte søkere til fagskoler uten tilbud

 • Svar på spørsmål 1017 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Opplæringsplasser i videregående skole
 • Svar på spørsmål 1016 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Øremerkede bevilgninger fylkeskommunen
 • Svar på spørsmål 1015 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Øremerkede bevilgninger til kommunene
 • Svar på spørsmål 1014 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Makspris SFO
 • Svar på spørsmål 1013 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Yrkesfaglig opplæring
 • Svar på spørsmål 1012 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Nybygg i UH i 2017
 • Svar på spørsmål 1011 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Vedlikeholdsetterslepet i UH siste 20 år
 • Svar på spørsmål 1010 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Rehabilitering av statlig eiendomsmasse
 • Svar på spørsmål 1009 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  25 studieplasser i kiropraktikk
 • Svar på spørsmål 1008 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Finansieringskategori for ev. kiropraktorutdanning
 • Svar på spørsmål 1007 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kompetansekrav lærere
 • Svar på spørsmål 1006 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Økt lærlingtilskudd
 • Svar på spørsmål 1005 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Forsøksordning arbeidslivsrådgivere
 • Svar på spørsmål 1004 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Hospitering blant rådgivere i ungdomsskolen
 • Svar på spørsmål 1003 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Yrkesfagelever og praksisopphold
 • Svar på spørsmål 1002 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Tiltak i yrkesfagløftet
 • Svar på spørsmål 1001 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Erasmus+: endring totalt og fra valutakurs
 • Svar på spørsmål 1000 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Satsinger ifm. ny nasjonal kompetansestrategi
 • Svar på spørsmål 999 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Samfunnskontrakt for flere læreplasser
 • Svar på spørsmål 998 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Samfunnskontrakt for flere læreplasser
 • Svar på spørsmål 997 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Støtten til Word Skills Norway
 • Svar på spørsmål 996 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Strategi for språk-, lese- og skriveopplæring
 • Svar på spørsmål 995 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Fordeling av RNB-studieplasser innen IKT og helsefag
 • Svar på spørsmål 994 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Endring i bevilgning til hver enkelt UH-institusjon
 • Svar på spørsmål 993 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kostnad for UH-sammenslåinger
 • Svar på spørsmål 992 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Strategi for språk-, lese- og skriveopplæring
 • Svar på spørsmål 991 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Realfagskommuner
 • Svar på spørsmål 990 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Etter- og videreutdanning for lærere
 • Svar på spørsmål 989 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Ny UH-finansiering: Kandidatindikatoren
 • Svar på spørsmål 988 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Ny UH-finansiering: Fordelingseffekter mellom nye og gamle universiteter
 • Svar på spørsmål 987 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Tilbudsstruktur yrkesfaglige utdanningsprogram
 • Svar på spørsmål 986 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Ny levekårsundersøkelse for studenter
 • Svar på spørsmål 985 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Sosial utjevning i høyere utdanning
 • Svar på spørsmål 984 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kjønnsbalanse i norsk høyere utdanning
 • Svar på spørsmål 983 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Økninger og reduksjoner på marin og maritim forskning og utdanning
 • Svar på spørsmål 982 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Satsing på hav, marin og maritim forskning og utdanning 2009-2017
 • Svar på spørsmål 981 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  UH-tiltak for arbeid og omstilling