Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
Sortering

Oversikt over bevilgningsspørsmål

 • Svar på spørsmål 980 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Integrering av flyktninger
 • Svar på spørsmål 979 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Voksenopplæring og integrering av flyktninger
 • Svar på spørsmål 978 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Skolepenger i offentlige fagskoler
 • Svar på spørsmål 977 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Nye tiltak for fagskolene
 • Svar på spørsmål 976 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Ny skolepsykologstilling
 • Svar på spørsmål 975 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Skolepsykologer
 • Svar på spørsmål 974 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Arbeid mot mobbing
 • Svar på spørsmål 973 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  100 nye miljøarbeiderstillinger i skolen
 • Svar på spørsmål 972 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Ny miljøarbeiderstilling skolen
 • Svar på spørsmål 971 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Skolefruktordning
 • Svar på spørsmål 970 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  En ekstra time i grunnskolen
 • Svar på spørsmål 969 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Samarbeid med BRICS-land innen utdanning og forskning
 • Svar på spørsmål 968 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Nytt partnerskapsprogram/utfasing av kvotestudenter
 • Svar på spørsmål 967 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Beredskapsteam mot mobbing
 • Svar på spørsmål 966 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  IKT-system for eksamener og prøver
 • Svar på spørsmål 965 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Ocean Space Centre
 • Svar på spørsmål 964 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Søkere til fagskoler uten studieplass
  Kap 276 Vi ber om en oversikt over antallet kvalifiserte søkere til fagskoler som ikke fikk tilbud om studieplass i 2016? Ber om at oversikten deles inn i henholdsvis offentlige og private fagskoler.

  Finansdepartementet har forelagt spørsmålet for Kunnskapsdepartementet som gir følgende svar:

  Det er ikke etablert et enhetlig opptaksorgan for fagskolesektoren. Private fagskoler gjennomfører sine opptak lokalt ved den enkelte fagskole. De offentlige fagskolene samarbeider om Nasjonalt opptakskontor for fagskolen. Gjennom Nasjonalt opptakskontor for fagskolen var det i 2016 utlyst 6 791 plasser, og til disse ble det registrert 5 835 søkere. Altså er det flere plasser enn det er søkere til de offentlige fagskolene i 2016. Ved enkelte fagskoler og utdanningstilbud kan det imidlertid være flere søkere enn plasser.

 • Svar på spørsmål 963 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Vedlikeholdsetterslepet i UH-sektoren siste 20 år
 • Svar på spørsmål 962 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  100-1000 nye studentboliger
 • Svar på spørsmål 961 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  25 studieplasser i kiropraktikk
 • Svar på spørsmål 960 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Finansieringskategori for ev. kiropraktorutdanning
 • Svar på spørsmål 959 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kompetansekrav lærere
 • Svar på spørsmål 958 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Proveny fra behovsprøving av utstyrsstipend fra 2016
 • Svar på spørsmål 957 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Lærlingtilskudd yrkesfag
 • Svar på spørsmål 956 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016

  Læreres IKT-kompetanse

 • Svar på spørsmål 955 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Flere arbeidslivsrådgivere i skolen
 • Svar på spørsmål 954 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Rådgivere i skolen og hospitering i arbeidslivet
 • Svar på spørsmål 953 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Praksisopphold og yrkesfag
 • Svar på spørsmål 952 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Yrkesfagløftet
 • Svar på spørsmål 951 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Stipendordning yrkesfaglærerutdanning
 • Svar på spørsmål 950 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Økning i Erasmus+
 • Svar på spørsmål 949 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Studiestøtte for heltidsstudenter
 • Svar på spørsmål 948 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  5-årig GLU: Kompetanse i UH
 • Svar på spørsmål 947 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kulturskoletime
 • Svar på spørsmål 946 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Utviklingen i lærlingtilskuddet 2001-2016
 • Svar på spørsmål 945 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Opplæring av mindreårige asylsøkere i omsorgssentre
 • Svar på spørsmål 944 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Folkehøgskolenes rolle i integreringen av flyktninger
 • Svar på spørsmål 943 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Oppfølging av Ludvigsenutvalgets rapport
 • Svar på spørsmål 942 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Arbeid mot mobbing
 • Svar på spørsmål 941 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Ettergi studielån til lærere som tar arbid ved skoler i Nord-Norge
 • Svar på spørsmål 940 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Kompensasjon for praksisopphold yrkesfag
 • Svar på spørsmål 939 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Yrkesfagelever og praksisopphold
 • Svar på spørsmål 938 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Finansiering av sykepleie vs leger
 • Svar på spørsmål 937 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Bakgrunn for utslag av ny UH-finansiering
 • Svar på spørsmål 936 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Ny UH-finansiering uten reduksjoner for enkeltinstitusjonene
 • Svar på spørsmål 935 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Teknologisk skolesekk
 • Svar på spørsmål 934 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Yrkesfaglærere innen 2030
 • Svar på spørsmål 933 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Yrkesfagelever
 • Svar på spørsmål 932 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Yrkesfag opplæring i skole og bedrift
 • Svar på spørsmål 931 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Forenklingsarbeid