Statsbudsjettet 2017 legges frem torsdag 06. oktober kl. 10:00

Tilleggsproposisjon 2014

- Velgerne har sagt tydelig i fra om at de ønsker ny politikk, ikke bare en ny regjering. I budsjettforslaget for 2014 tar vi de første skrittene i en ny og bedre retning. Vi styrker kunnskapsområdet, helse, samferdsel og asyl- og justissektoren. Regjeringen foreslår brede skattereduksjoner. Vi legger stor vekt på tiltak som kan stimulere verdiskaping og fremme økt vekst, sier finansminister Siv Jensen.

Hovedpressemeldinger

Et budsjett for verdiskaping og en bedre hverdag

- Vårt budsjettforslag ivaretar generasjonsperspektivet. Vi sikrer også handlefrihet til å møte framtidige økonomiske tilbakeslag og sørger for at budsjettpolitikken er robust selv om avkastningen av fondet skulle bli lavere enn forventet. Vi legger vekt på at budsjettet for 2014 skal ivareta hensynet til virksomheter som kjemper hardt i en tøff internasjonal konkurranse, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2014

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg markerer en ny retning i skatte- og avgiftspolitikken. Mens Stoltenberg II-regjeringen økte skatte- og avgiftsnivået, reduserer denne regjeringen samlede skatter og avgifter.

Budsjettet fra A til Å

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget. Disse sidene er oppdatert med endringene vedtatt i Stortinget.

Svarbrev til Stortinget

Svarbrev til StortingetFinansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her.

Skattesatser 2014

Skattesatser 2014Vedtatte skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2013 og 2014.

Bilkalkulator

BilkalkulatorNye justeringer i engangsavgiften i det vedtatte budsjettet for 2014.

Avgiftssatser 2014

Avgiftssatser 2014Vedtatte avgiftssatser for 2013 og 2014.

Provenyendringer

ProvenyendringerProvenyendringer i skatte- og avgiftsopplegget fra 2013 til 2014.

Mer om fjerning av arveavgiften

Mer om fjerning av arveavgiftenStortinget har vedtatt at arveavgiften fjernes fra 2014.

Budsjettet på 1-2-3

Budsjettet på 1-2-3Her er en kortfattet oppsummering av endringsforslaget til statsbudsjettet for 2014.

Tallene bak figurene

Tallene bak figureneHer finner du tallene bak figurene i Tilleggsproposisjonen 2014.