Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
Sortering

Oversikt over alle spørsmål

 • Korrigert svar på spm. 132 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. nov 2013

  Vedr. Manglende 2015-effekter i svaret på spørsmål nr. 24 fra Arbeiderpartiet

 • Svar på spm. 132 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. nov 2013
  Vedr. Manglende 2015-effekter i svaret på spørsmål nr. 24 fra Arbeiderpartiet
 • Svar på spm. 131 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 22. nov 2013
  Vedr. minstefradraget for lønn og trygd
 • Svar på spm. 130 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. november 2013
  Bruk av oljeinntekter
 • Svar på spm. 129 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. omfang av bompengeprosjekter og bompengeinnkreving
 • Svar på spm. 128 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 10. nov 2013
  Vedr. fordeling av skatteletter på personer og bedriftene
 • Svar på spm. 126 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. antall igangsatte og vedtatte bompengeprosjekter, riksveg og fylkesveg
 • Svar på spm. 125 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 10. nov 2013
  Vedr. skattelettelser og konkurranseutsatt sektor
 • Svar på spm. 124 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Skjermingsordning, tannhelse
 • Svar på spm. 123 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Ny finansieringsmodell for fysioterapeuter
 • Svar på spm. 122 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Behandlingsreiser
 • Svar på spm. 121 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Psykiatriambulanser
 • Svar på spm. 120 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Forslag som innebærer økt byråkrati
 • Svar på spm. 119 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Økt bruk av avtalespesialister
 • Svar på spm. 118 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Hjemmelssystemet for avtalespesialister
 • Svar på spm. 117 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Selskap for bygging og drift av helsebygg
 • Svar på spm. 116 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Juridisk bindende forløpstider
 • Svar på spm. 115 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Tverrfaglige diagnosesentre
 • Svar på spm. 114 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Kvalitetssertifisering av norske sykehus
 • Svar på spm. 113 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Plan om årlige mål for utbygging av heldøgns omsorgsplasser
 • Svar på spm. 112 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Lister over personer som venter på sykehjemsplass
 • Svar på spm. 111 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen
 • Svar på spm. 110 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Forsøkslovgivning for nye organiseringsformer og tiltak
 • Svar på spm. 109 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Økt dag- og aktivitetstilbud og oppsøkende hjemmebesøk
 • Svar på spm. 108 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Kostnader ved velferdsteknologisatsing og demenstilbud
 • Svar på spm. 107 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Kostnader ved norm/veileder for bemanning og kvalitet
 • Svar på spm. 106 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Tidsplan og kostnader ved rettighetsfestet BPA
 • Svar på spm. 105 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Bevilgninger til jordmortilbud i kommunene
 • Svar på spm. 104 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Bevilgninger mv. til palliasjon
 • Svar på spm. 103 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Kostnader ved økt kvalitet og strengere krav i legevakttjenesten
 • Svar på spm. 102 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Reversering av kommunal medfinansiering
 • Svar på spm. 101 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Kompetansekrav mv. i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
 • Svar på spm. 100 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Fordeling av sykehusbevilgninger
 • Svar på spm. 99 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. 48-timers kreftgaranti

 • Svar på spm. 98 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. kap. 115, post 70
 • Svar på spm. 97 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. begrunnelse for å reversere økt avgift på elektrisk kraft
 • Svar på spm. 96 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Rygge flystasjon
 • Svar på spm. 95 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. omprioritering fra regionale utviklingsmidler til fylkesveier

 • Svar på spm. 94 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. nasjonale kulturbygg
 • Svar på spm. 93 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. fjerning av særreglene for fiskeindustrien

 • Svar på spm. 92 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Økte egenandeler

 • Svar på spm. 91 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Handlingsplan mot selvmord og selvskading

 • Svar på spm. 90 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Tiltak på kap. 761, post 71

 • Svar på spm. 89 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Tannhelsekontroll for eldre over 75 år

 • Svar på spm. 88 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Økt bevilgning til kommunalt rusarbeid

 • Svar på spm. 87 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Definisjon av pressområder

 • Svar på spm. 86 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Fordeling mellom rus og psykisk helse

 • Svar på spm. 85 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Overnattingskostnader ved pasientreiser

 • Svar på spm. 84 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Årlig vekst i rus og psykisk helsevern

 • Svar på spm. 83 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Helsebyråkrati og effektivisering

 • 1 2 3 4 5 > »