Revidert budsjett vedtatt

Storting Det reviderte budsjettet for 2002 ble vedtatt i Stortinget 21. juni.

Bakgrunn for revidert budsjett

Det har skjedd flere endringer siden statsbudsjettet ble lagt fram høsten 2001. Kort tid etter regjeringsskiftet la Samarbeidsregjeringen fram sine budsjettendringer. Deretter behandlet Stortinget budsjettforslagene. Hvert år i mai skjer det en "hovedrevisjon" av inneværende års budsjett.

Stikkordsliste

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.