Nyheter

21 June 2002 - Revidert budsjett vedtatt

Storting Det reviderte budsjettet for 2002 ble vedtatt i Stortinget 21. juni.


08 May 2002 - Nett-treff med finansminister Per-Kristian Foss

Finansminister Per-Kristian Foss svarte på en rekke spørsmål om det reviderte budsjettet da Finansdepartementet arrangerte eget nett-treff 7. mai. Spørsmål og svar finner du her.