Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Anslag for internasjonal økonomi

Det kraftigste tilbakeslaget i verdensøkonomien siden begynnelsen av 1990-tallet synes å være over. Konjunkturomslaget i USA, som understøttes av de betydelige penge- og finanspolitiske lettelsene som er gjennomført er kommet tidligere enn ventet. Aktiviteten i Europa ventes imidlertid først å ta seg klart opp i andre halvår som en følge av blant annet økt eksportetterspørsel fra USA og positive impulser fra lavere inflasjon og lave renter. Dette er også det som er lagt til grunn i tilleggsproposisjonen. For Japan synes utsiktene fortsatt svake og meget usikre.

For Norges viktigste handelspartnere anslås BNP-veksten til 1½ prosent i 2002 og 2¾ prosent i 2003. I forhold til tilleggsproposisjonen er anslaget for 2002 oppjustert med ¼ prosentpoeng.