Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsgiveravgift for personer som er eldre enn 62 år

Arbeidsgiveravgiften for skattepliktig lønnsinntekt for arbeidstakere som er 62 år eller eldre reduseres med fire prosentpoeng i sone I-IV med virkning fra og med 1. juli 2002. Dette er en presisering av ordlyden i vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2002 av 28. november 2001. Arbeidsgivers innbetalinger til pensjonsordninger inngår dermed ikke i grunnlaget for den reduserte arbeidsgiveravgiften. Det gjør heller ikke utbetaling av pensjon over driften og engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon.