Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i Norge er lav sammenliknet med mange andre land. I 2001 utgjorde ledigheten, målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), 3,6 prosent av arbeidsstyrken. I 1. kvartal i år var AKU-ledigheten sesongjustert 3,7 prosent, ned fra 3,8 prosent kvartalet før. Den registrerte ledigheten holdt seg relativ stabil i januar og februar i år, men økte noe sesongjustert i mars og april. En omlegging av registreringsrutinene har bidratt til større usikkerhet rundt disse ledighetstallene.

På årsbasis anslås AKU-ledigheten til 3,6 prosent i år, som er uendret sammenliknet med tilleggsproposisjonen.