Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidstilsynet

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner. Dette er et ledd i Regjeringens innsats for et mer inkluderende arbeidsliv. Muskel- og skjelettlidelser er den viktigste årsaken til langvarig sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Den foreslåtte bevilgningen vil bli brukt til å utvikle nye metoder for informasjon, veiledning og tilsyn som fokuserer på forebygging av denne type lidelser.