Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bankinvesteringsfondet

Utbytte utbetalt fra Statens Bankinvesteringsfondet ble 1 155 millioner kroner, dvs. en økning på om lag 327 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2002.Utbytte fra Statens Bankinvesteringsfond er budsjettert under kap. 5656 aksjer i selskaper under nærings- og handelsdepartementets forvaltning, post 80 utbytte.