Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barskogvern

Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner mer til vern av skogområder med store verneverdier. Samtidig foreslås vedtektene for Jordfondet endret slik at også deler av de midlene som Jordfondet allerede disponerer kan benyttes til vern av skog.