Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Blåresept

Regjeringen foreslår opptak av to nye legemidler under folketrygdens blåreseptordning

Remicade som brukes for behandling av revmatiske pasienter på sykehus, skal kunne finansieres fra folketrygden fra 1. oktober 2002. Dette krever endringer i folketrygdloven, og en egen lovproposisjon vil bli fremmet senere i mai. Folketrygdens merutgifter er beregnet til vel 5 millioner kroner i 2002, og vel 20 millioner kroner i 2003.

Aricept som brukes mot Alzheimers sykdom, tas opp under blåreseptordningen fra 1. juli 2002. Merutgiftene for folketrygden er beregnet til 20 millioner kroner i 2002, og er anslått å stige til 80 millioner kroner i 2003, og 120 millioner kroner i 2004.