Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Brønnøysundregistrene

Det foreslås å øke bevilgningen til Brønnøysundregistrene med 10 millioner kroner, fra 153,7 til 163,7 millioner kroner. Bakgrunnen for økningen er blant annet elektronisk innrapportering, Elinn/AltInn-samarbeidet, økt gjenbruk av Enhetsregisterets grunndata om næringsdrivende og uforutsett stor økning i antall saker i Enhetsregistret de to siste årene.