Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettpolitikken

Budsjettpolitikken er den delen av den økonomiske politikken som bestemmer nivå og innretning på statsbudsjettets inntekter og utgifter. Gjennom budsjettpolitikken fastlegges dermed både skatter og avgifter, offentlig sektors omfang og prioriteringen mellom ulike utgiftsområder.

Siden mars 2001 har et bredt flertall på Stortinget lagt vekt på at budsjettpolitikken skal følge handlingsregelen om en gradvis innfasing av oljeinntektene i norsk økonomi.