Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk fortolling for privatpersoner

Regjeringen har satt av 5 millioner kroner til elektronisk fortolling for privatpersoner. I dag tilbyr toll- og avgiftsetaten elektronisk fortolling til næringslivet. Regjeringen ønsker å tilby en forenklet elektronisk fortollingsløsning også for privatpersoner, og tar sikte på at en slik løsning kan settes i drift fra 1. januar 2003.