Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Frivillige organisasjoner og fradrag for gaver

Fra og med inntektsåret 2000 har alle skattytere kunnet kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner. Regjeringen foreslår å øke beløpsgrensen for fradrag for gaver til frivillige organisasjoner til 6 000 kroner fra og med 2003, noe som gir en skattelette på inntil 1 680 kroner.

Forslaget betyr også at det blir er slutt på samordningen med fradraget for fagforeningskontingent. Etter dagens regler kan fradrag for gaver til frivillige organisasjoner sammen med fradrag for betalt fagforeningskontingent ikke utgjøre mer enn 900 kroner. Samordningen har gjort at skattytere som betaler fagforeningskontingent i praksis ikke har kunnet nyttiggjøre seg retten til fradrag for gaver. Endelig utforming av forslaget vil bli fremmet i forbindelse med budsjettet for 2003.