Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gasskraftverk

Regjeringen ønsker å styrke satsingen knyttet til forskning og utvikling av gasskraftverk med CO2-håndtering allerede i 2002-budsjettet. Det foreslås en bevilgning i 2002 på 25 millioner kroner under nytt kap. 1827 Miljøvennlig gassteknologi, ny post 70 Tilskudd. Midlene skal nyttes til utvikling av en framtidsrettet teknologi for gasskraftverk med CO2-håndtering i samarbeid med bransjen.