Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helseforetak

Regjeringen foreslår økte bevilgninger på 1775 millioner kroner til drift og investeringer til de regionale helseforetakene i en egen proposisjon. Årsaken til det økte behovet til drift er at helseforetakene har et høyere aktivitets- og kostnadsnivå enn forutsatt da budsjettet for inneværende år ble vedtatt. Aktivitetsveksten var vel 4,5 prosent i 2001, og Regjeringens forslag gir, forutsatt kostnadseffektivisering, rom for en ytterligere aktivitetsvekst på 0,5 prosent i 2002. Regjeringen foreslår videre at helseforetakenes investeringsramme økes med 300 millioner kroner, og foretakene gis fullmakt til å ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme på 1 milliard kroner.