Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kystverket

Det fremmes forslag om å øke bevilgningen til Kystverket i 2002 med 11 millioner kroner i forbindelse med flyttingen av Kystdirektoratet til Ålesund. I saldert budsjett 2002 er det bevilget 35 millioner kroner til dette formålet, mens det i 2001 ble bevilget 30 millioner kroner. Fiskeridepartementet vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere redegjørelse for prosessen rundt flytting av Kystdirektoratet i forbindelse med 2003-budsjettet.