Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lærlinger

Fra og med 2002 er det finansielle ansvaret for tilskudd til lærebedrifter i sin helhet overført fylkeskommunene. Samtidig ble satsene for tilskudd til lærebedrifter redusert i forhold til 2001. Regjeringen foreslår å øke satsene for tilskudd til lærebedrifter, gjennom å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med 37,6 millioner kroner. Tilskuddssatsene vil bli oppjustert i forhold til dette.