Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nemnda for teknisk sprit

Med virkning fra 1. juli 2002 avvikles Nemnda for teknisk sprit. I dag gir nemnda blant annet tillatelser til kjøp av sprit til teknisk og vitenskapelig bruk. De oppgaver som nemnda hittil har håndtert vil overføres til toll- og avgiftsetaten.