Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norsk Bergverksmuseum

Stortinget vedtok i 2001 en bevilgning på 6 millioner kroner til arbeidet med sikring og utbedring av museumsbanen ved Norsk Bergverksmuseum. I tillegg ga Stortinget en tilsagnsfullmakt på ytterligere 12 millioner kroner til tiltak i 2002. Dermed ble det gitt fullmakt til å inngå bindende avtaler for 12 millioner kroner i forbindelse med sikring av museumsbanen i 2002.

Museet er nå godt i gang med å gjennomføre sikringstiltakene med sikte på å starte opp trafikk med gruvetoget fra 1. juli 2002. Midlene som nå bevilges skal blant annet dekke utgifter museet har pådratt seg til innkjøp av lokomotiver, ombygging av vogner, kommunikasjonsanlegg, røykdykkerutstyr, tilrettelegging av evakueringsrute og brannsikring av festsalen.