Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

ODA-godkjent bistand

I tråd med regelverket til OECDs utviklingskomité DAC, rapporteres deler av flyktningeutgiftene i Norge som offisiell utviklingshjelp (ODA). Som følge av forslag om økte bevilgninger til ODA-godkjente flyktningeutgifter under Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, foreslås bistandsrammen økt med 178,7 millioner kroner. De samlede bevilgningene til øvrige ODA-godkjente bistandsformål forblir uendret.

I tillegg foreslår Regjeringen en rekke tiltak ved å omdisponere midler innenfor gjeldende bistandsramme. Dette gjelder blant annet:

  • Økt støtte til utdanning i Pakistan.
  • Miljø- og energitiltak bl.a. på Øst-Timor.
  • Demokratitiltak og arbeid med menneskerettigheter, bl.a. i Sri Lanka, Pakistan og Øst-Timor.
  • Støtte til fredsprosessen i Sudan.
  • Oppfølging av avtaler som følge av utfasing av stat-til-stat-bistand, bl.a. i Laos og Kambodsja.
  • Økt innbetaling til Nordisk utviklingsfond.