Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pasientbro

Stortinget vedtok høsten 2000 å bevilge 1 milliard kroner til pasientbehandling i utlandet. Det er til 2002 overført om lag 605 millioner kroner av opprinnelig beløp. Det foreslås nå en samlet ramme på 480 millioner kroner, dvs. en reduksjon på 125 millioner kroner. Dette går til delvis finansiering av meraktivitet innenlands, jf St.prp.59 (2001-2002)