Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Prestestillinger

I St.prp. nr. 44 (2001-2002) foreslo Regjeringen at det i 2002 bevilges 8,2 millioner kroner til opprettelse av 30 nye prestestillinger fra 1. juni 2002. Det legges opp til at de nye stillingene skal besettes raskt, slik at tiltaket kan gi virkninger allerede ved avvikling av årets sommerferie. Bakgrunnen for forslaget er i første rekke den nye særavtalen om menighetspresters fridager, som trådte i kraft 1.april 2001. Avtalen innebærer at prestene skal kunne ha fri to dager i uken (femdagers arbeidsuke), mot tidligere én dag. I tillegg gir avtalen prestene adgang til å ha fri en helg i måneden, mot tidligere én helg hvert kvartal. Avtalen innebærer en reduksjon av antall arbeidsdager og dermed prestenes betjening i menighetene.