Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Privateide kirkebygg

Kultur- og kirkedepartementet har fra 1. januar 2002 overtatt ansvaret for arealtilskudd til privateide kirkebygg fra tidligere Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

I tillegg til midler til innfrielse av tidligere gitte tilsagn og klager på vedtak fattet i 2001, er det også prioritert 5 millioner kroner til nye byggeprosjekter i 2002. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn en samlet tilleggsbevilgning i 2002 på 14,1 millioner kroner.