Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Psykiatriplanen

Regjeringen foreslår at det gis tilsagn om bygging av ytterligere 460 omsorgsboliger. Det er allerede gitt tilsagn for bygging av 440 omsorgsboliger over Opptrappingsplanen for psykisk helse. Samlet vil det da kunne gis tilsagn til 900 omsorgsboliger innen Opptrappingsplanen for psykisk helse i 2002.