Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rassikring

Utrygghet i forhold til mulige ras er et problem mange steder på det norske vegnettet. Regjeringen foreslår å styrke innsatsen for rassikring i 2002 med 50 millioner kroner. Bevilgningen skal fordeles mellom disse fylkene: Rogaland (16 millioner kroner),Hordaland (6 millioner kroner), Sogn og Fjordane (6 millioner kroner), Møre og Romsdal (10 millioner kroner), Nordland (6 millioner kroner) og Troms (6 millioner kroner).