Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Regionale flyplasser

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet Luftfartsverkets mottar til drift og investeringer ved de regionale flyplassene med 100 millioner kroner. Bakgrunnen for forslaget er særlig den kraftige trafikksvikten innen både norsk og internasjonal luftfart, og økte kostnader til sikkerhetstiltak som følge av hendelsene i USA 11. september i fjor.