Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusreformen

Regjeringen vil gjennomgå ansvarsforholdene innen rusomsorgen med sikte på endringer fra og med 2004.

Det foreslås bevilget 5 millioner kroner til denne gjennomgangen.