Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Ruteopplysningstjenester

Regjeringen foreslår at ruteopplysningstjenester unntas fra momspliktfra 1. juli 2002, se Ot.prp.nr.75 (2001-2002). Dette vil blant annet få betydning for den landsdekkende ruteopplysningstjenesten 177.

Forslaget innebærer at tjenester som gir opplysninger om rutegående persontransport faller utenfor merverdiavgiftsområdet. Virksomhet som omsetter slike tjenester skal derfor ikke beregne merverdiavgift av omsetningen.