Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens kartverk

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Statens kartverk med 20 millioner kroner. Uten denne tilleggsbevilgningen ville kjøp av karttjenester fra private blitt redusert og andre deltagere i Geovekst-samarbeidet enn Statens kartverk, som for eksempel kommunene, måtte finansiert en større andel.