Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens næringsmiddeltilsyn

Det foreslås en tilleggsbevilgning til Statens næringsmiddeltilsyn på 650 000 kroner som et ledd i et oppfølgingsprosjekt i forbindelse med innlemmingen av barnematdirektivet i EØS-avtalen. Prosjektet ledes av Helsedepartementet og skal blant annet styrke overvåkning av spedbarns og småbarns kosthold og sammensetningen av barnemat på det norske marked.