Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tannlegeutdanning

Regjeringen går inn for en opptrapping av utdanningskapasiteten i odontologi i årene fremover. I inneværende år avsettes 3,4 millioner kroner til utvidet kapasitet på lisensprogram for tannleger fra land utenfor EØS-området.