Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utenriksøkonomien

Driftsregnskapet overfor utlandet består av handelsbalansen og rente- og stønadsbalansen. Handelsbalansen består av eksport og import av varer og tjenester. Rente- og stønadsbalansen omfatter formuesinntekter, lønn og stønader til og fra utlandet. Kapitalregnskapet er speilbildet av driftsregnskapet, og gir en oversikt over hvordan et overskudd på driftsregnskapet blir plassert i utlandet, eventuelt hvordan et driftsunderskudd overfor utlandet blir finansiert.

I 2001 var Norges overskudd på driftsregnskapet overfor utlandet 217 milliarder kroner. Handelsoverskuddet var på 238 milliarder kroner, mens underskuddet på rente- og stønadsbalansen var på 21 milliarder kroner. Norges nettofinansinvesteringer beløp seg til 215 milliarder kroner. Differansen mellom nettofinansinvesteringer og driftsbalansen skyldes kapitaloverføringer og anskaffelse av patenter mv. For 2002 anslås overskuddet på driftsbalansen nå til 188 milliarder kroner, mens det neste år anslås til 180 milliarder kroner.