Viktige endringer i revidert budsjett

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vardåsen leir

Regjeringen foreslår en bevilgning på 30 millioner kroner til omgjøring av Vardåsen forsvarsleir til fengselsformål. Vardåsen leir vil gi 82 fengselsplasser, og må ses i sammenheng med nåværende Kongsvinger fengsel.

Regjeringen arbeider for å redusere soningskøen som har bygget seg opp i løpet av de siste årene, og vurderer fortløpende ulike tiltak som kan bidra til dette både på kort og lang sikt.