Regjeringen har lagt frem Revidert nasjonalbudsjett for 2003

Finansminister Per-Kristian Foss Finansminister Per-Kristian Foss presenterte regjeringens endringer i budsjettet for 2003. Les mer om endringene på disse nettsidene. Du kan også se pressekonferanse her

På denne nettportalen finner du informasjon om de nye budsjettforslagene og oppdaterte hovedtall for norsk økonomi. Det reviderte budsjettet for 2003 er nå vedtatt av Stortinget. Detaljene i budsjettvedtakene finnes i innstillingene som ligger på Stortingets nettsider