Nr.:

46/2003

Dato:

15.5.2003

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Normalrenten senkes med 1,5 prosentpoeng

Regjeringen foreslår å senke normalrenten fra 6,5 til 5,0 prosent med virkning fra 1. juli. Rentereduksjonen innebærer lavere rente for om lag 38000 lånekunder i Statens Pensjonskasse. Normalrenten benyttes for beregning av skattepliktig fordel ved rimelige lån i arbeidsforhold.

 

Siden statsbudsjettet ble lagt frem, har Norges Bank satt ned styringsrenten og utlånsrentene i markedet er gått ned. Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å senke normalrenten med 1,5 prosentpoeng fra 1. juli. Det innebærer at også renten i Statens Pensjonskasse går ned fra samme dato, fra 7,0 til 5,5 prosent. Utlånsrenten i Statens Pensjons­kasses boliglånsordning fastsettes til normalrentesatsen, med et tillegg på 0,5 prosentpoeng.

Normalrentesatsen benyttes til å beregne en eventuell skattepliktig fordel av et rimelig lån fra arbeidsgiver. Rentesatsen fastsettes av Stortinget. Dersom rentesatsen på lånet er lik eller høyere enn normalrentesatsen, beregnes det ikke en skattepliktig fordel.