Nr.:

47/2003

Dato:

15.5.2003

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Ny organisering av toll- og avgiftsetaten

Toll- og avgiftsetaten har behov for fornyelse. Nye smuglerruter og nye trafikkmønstre gjør at en større del av ressursene må brukes mobilt og ute "i felten" framfor på faste stasjoner. Ny teknologi gir muligheter til å flytte ressurser fra ekspedisjonsoppgaver til kontroll, informasjon og veiledning. Oppgaver som før krevde fast stasjonering kan nå utføres elektronisk, for eksempel tollklarering.

 

Høsten 2002 vedtok Regjeringen å organisere etatens ytre forvaltning i seks regioner. Nå følger Regjeringen opp med den lokale organiseringen av den enkelte tollregion. Ingen skal sies opp som følge av omorganiseringen.

Regjeringens beslutning ligger svært nær etatens eget forslag. Antall organisasjonsenheter i etatens ytre forvaltning bli redusert fra ca 50 enheter til ca 30 enheter. At noen lokale kontorer forsvinner innebærer ikke en lavere kontrollaktivitet. Bedre utnyttelse av ressursene i etaten og omdisponering av ressurser fra administrasjon til drift vil både styrke kontrollarbeidet, servicen og veiledningen overfor publikum.

Landets seks tollregioner blir organisert slik (endringer i forhold til dagens struktur i parentes):

Region Oslo og Akershus: Oslo og Akershus regiontollsted inklusive Gardermoen: Ingen underliggende struktur (ingen endring).

Region Øst: Fredrikstad regiontollsted inklusive Svinesund, med denne underliggende struktur: Hamar tollsted, Kongsvinger tollsted, Ørje tollsted, Åsnes tollsted, Østby tollsted (Kongsvinger omgjøres fra distriktstollsted, tollstedene i Gjøvik og Moss legges ned).

Region Sør: Kristiansand regiontollsted, med denne underliggende struktur: Drammen tollsted, Skien tollsted, Sandefjord tollsted (Drammen og Skien omgjøres fra distriktstollsted, tollstedene i Tønsberg, Sandefjord og Larvik slås sammen, Arendal tollsted legges ned).

Region Vest: Bergen regiontollsted, med denne underliggende struktur: Stavanger tollsted, Haugesund tollsted, Ålesund tollsted, Egersund ekspedisjons- og kontrollenhet, Måløy ekspedisjonsenhet (Stavanger omgjøres fra distriktstollsted, Måløy omgjøres fra tollsted, tollstedene i Molde, Kristiansund, Florø, Odda, og Stord legges ned).

Region Midt-Norge: Trondheim regiontollsted, med denne underliggende struktur: Bodø tollsted, Narvik/Bjørnfjell tollsted, Mo tollsted, Vauldalen tollsted, Junkerdalen tollsted, Steinkjer kontrollenhet (Bodø omgjøres fra distriktstollsted, Steinkjer omgjøres fra tollsted, Narvik tollsted slås sammen med Bjørnfjell ekspedisjons- og kontrollenhet, Sortland tollsted legges ned, Mosjøen tollsted legges ned)

Region Nord: Tromsø regiontollsted, med denne underliggende struktur: Harstad tollsted, Hammerfest tollsted, Kirkenes tollsted, Helligskogen tollsted, Polmak tollsted, Vadsø kontrollenhet (Vadsø omgjøres fra tollsted, Alta tollsted legges ned, kontrollenhetene i Honningsvåg, Båtsfjord og Vardø legges ned).

Omorganiseringen skal i hovedsak være gjennomført innen utgangen av 2004.