Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Alternativ behandling

Finansdepartementet har hatt på høring et forslag om å utvide unntaket for alternativ behandling med fem nye behandlingsformer. Disse behandlingsformene er naprapati, osteopati, soneterapi, aromaterapi, samt ernæringsterapi og urtemedisinbehandling. Høringsfristen gikk ut 31. mars 2003. I samarbeid med Helsedepartementet foretar Finansdepartementet nå en vurdering og oppsummering av høringsrunden, herunder en gjennomgang i forhold til andre behandlingsformer.

For ytterligere unntak avventes Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. Dersom det opprettes en registerordning for utøvere av alternativ behandling slik som foreslått i den nevnte odelstingsproposisjonen, vil det bli vurdert om unntak fra merverdiavgiftsplikten kan knyttes opp mot denne. Alternativ vil det bli vurdert om ytterligere unntak eventuelt bør knyttes opp mot andre egnede avgrensningskriterier.