Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dagpenger

Bevilgningen til dagpenger for inneværende år er 8 023,5 millioner kroner. Arbeidsledigheten har imidlertid økt vesentlig mer hittil i år enn det som ble lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet for 2003. I Nasjonalbudsjettet ble den gjennomsnittlig registrerte ledigheten for 2003 anslått til 3,2 pst. av arbeidsstyrken. I Revidert nasjonalbudsjett anslås denne til 4,0 pst. av arbeidstyrken. Dette er hovedårsaken til at de samlede dagpengeutbetalinger for 2003 nå anslås til 10 500 millioner kroner.